I'm nothing

44 teksty – auto­rem jest I'm nothing.

Ty

Zmęczo­ny jes­tem snem bez Ciebie
I tęsknię za bez­sen­nością z Tobą
Piekło lek­ko przy­pa­la mi skroń
A ja marzne w ciszy wy­pełnionej ludźmi

Wmówiłem so­bie dziś, że bo­li mnie pa­lec
Żeby przes­tało bo­leć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 12 lipca 2017, 07:58

Ty

Zmęczo­ny jes­tem snem bez Ciebie
I tęsknię za bez­sennością z Tobą
Piekło lek­ko przy­pala mi skroń
A ja marzne w ciszy wy­pełnionej ludźmi

Wmówiłem so­bie dziś, że bo­li mnie pa­lec
Żeby przes­tało boleć [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 lipca 2017, 20:10

Szczeniak

Czuję się jak pies
Bo gdy byłam mała
Wszys­cy mnie kocha­li
A gdy dorosłam
Nikt mnie już nie chce 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 lipca 2017, 20:05

Człowiek z człowiekiem

Gdzie dzi­siej­sze społeczeństwo
Nam zgu­biło człowie­czeństwo
Gdzie wilk człowieko­wi
Bar­dziej człowieczy
Niż człowiek wil­ko­wi
Gdzie człowiek człowieka mor­du­je
Z zaz­drości, miłości i złości
Gdzie w res­taurac­ji przy sto­le
Dwóch osob­ników klik­nie przy ro­sole
I przek­li­nają ja­kiego człowieka
Że za ro­giem śmierć go cze­ka
Więc tak jak dzi­siaj człowie­czeństwo
Zginęło w nas też społeczeństwo 

wiersz • 27 maja 2017, 01:29

***

Kar­ci mnie poczu­cie is­tnienia
I os­karża spoj­rze­nie świata
Krusze się jak bez­bron­ne dziec­ko
Umieram jak mo­tyl
Lecz jest różni­ca między naszą śmier­cią
Gdyż on umiera pięknie
A ja zdycham jak bez­domny pies [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 maja 2017, 16:21

Tak

Budzić się
Budzić się nadzieją
Kąpać w szczęściu
I jeść miłość

Od­dychać dob­rem
Wy­dychać lekką go­rycz życia
Iść chod­ni­kiem wspom­nień
Wra­cać drogą planów

Pić krop­le sprawiedliwości
Uczyć się codzien­nie mądrości
Żyć z marze­niami w zgodzie
Po­dać rękę du­mie na łożu śmier­ci

Tak żyć
Żyć tak
Byś sam nie żałował
Nic 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 lutego 2017, 23:24

Kwiaty myśli

Bar­wa­mi naj­piękniej­szych kwiatów
Ko­loro­wać chcę swo­je wspom­nienia
Lecz kwiaty często więdną
Bez mo­jego poz­wo­lenia

Dziś byłam w kwiaciar­ni
Chcąc ku­pić no­we ko­lory
Wstałam spec­jalnie wcześniej
By zna­leźć naj­piękniej­sze wzo­ry

Przyszłam na targ wspom­nień
Lecz nic już tam nie było
Mo­je wspom­nienia wy­gasły
Wszys­tko mi się roz­myło

Dziś mo­je myśli
Zwiędnięty­mi kwiata­mi usłane
Już nie ra­tuję wspom­nień
Niech zos­taną zapomniane 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 lutego 2017, 23:20

Słowa

Słowa
Małe, cen­ne
Nic i wszystko

Powoli
Zra­nią, zabiją

Na chwilę
Smu­tek wy­piją

Dob­re
Złe

Uważaj na nie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 10 lutego 2017, 15:17

Biały wiersz

Dob­rze, że o mnie pytasz,
Bo dziś chy­ba
Staczam się w dół

Ra­no wychodząc z do­mu
Coś mi wy­padło
To chy­ba szczęście

Chciałam je pod­nieść
Lecz pot­knęłam się o pecha
I roz­biłam je całe [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 10 lutego 2017, 15:07

***

Płynie cicho
Lek­ko szumiąc

Czuję jak siada
Bie­rze ga­zetę
Czyta

Spo­koj­ny
Zaw­sze opanowany

Cieszę się, że jes­teś -
- mówię
Uśmie­cha się
Spokój w mo­jej głowie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 lutego 2017, 23:22
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

12 lipca 2017, 19:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ty

27 maja 2017, 21:44Faded_Rose sko­men­to­wał tek­st Człowiek z człowiekiem

22 lutego 2017, 16:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Kwiaty myśli

22 lutego 2017, 16:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Tak

22 lutego 2017, 14:14Cris sko­men­to­wał tek­st Tak

11 lutego 2017, 11:21Cris sko­men­to­wał tek­st Słowa

2 lutego 2017, 06:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st ***

1 lutego 2017, 23:50RozaR sko­men­to­wał tek­st ***

27 października 2016, 21:09krysta sko­men­to­wał tek­st Mgła

14 października 2016, 22:07Cris sko­men­to­wał tek­st Myśli nocą